ප්‍රවෘත්ති සහ සිදුවීම්

ජාත්‍යන්තර කමිකරු සංවිධානයේ මෙරට නේවාසික නියෝජිත සිම්රින් සිං සහ කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මැතිතුමා අතර හමුවක්

ජාත්‍යන්තර කමිකරු සංවිධානයේ මෙරට නේවාසික නියෝජිත සිම්රින් සිං සහ කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මැතිතුමා අතර හමුවක් කමිකරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්වුනේ, ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය සමග...

Continue Reading

මැලේසියානු රැකියා ඉලක්ක කරගත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට පියවර

මැලේසියාවේ රැකියා ඉලක්ක කරගත් විශේෂ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් මෙරටදී කඩිනමින් ආරම්භ කිරීම සදහා පියවර ගනිමින් සිටී

Continue Reading

ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතාවය නොමැති 1000කට ජපානයේ රැකියා අවස්ථා කඩිනමින් ලබාදෙන්න – කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර ජපානයෙන් ඉල්ලයි

ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතාවයක් නොමැති, පාසල් හැර ගිය ළමුන් දහසකට ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ජපානයේ රැකියා අවස්ථා ලබාදෙන ලෙසට කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මහතා මෙරට  ජපාන තානාපති...

Continue Reading

නව ලේකම්තුමා වැඩ භාරගැනීම

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ අභිනව ලේකම්වරයා වශයෙන් ආර්.පී.ඒ.විමලවීර මහතා අද දින (2022.05.25) පෙරවරුවේ නාරාහේන්පිට පිහිටි එම අමාත්‍යාංශයේ දී රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. කම්කරු විෂය ක්ෂේත්‍රය පිළිබද ප්‍රවීණයෙකු...

Continue Reading