අම්පාර සංචාරක බංගලාව

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ අලුතින් ඉදිකරන ලද සංචාරක බංගලාව කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩලයට මෙන්ම රජයේ / අර්ධ රජයේ ආයතනවල සේවය කරන අයටද විවෘත බව අපි සතුටින් ප්‍රකාශ කරමු.

 

අම්පාරා හි හදවතෙහි පිහිටා ඇති සංචාරක බංගලාවේ ඔබේ නිවාඩුව ගත කිරීමට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් ඇත. අපගේ අමාත්‍යාංශය විසින් මෙම සංචාරක බංගලාව නිර්මාණය කර ඇත්තේ ජීවිතයේ කාර්යබහුල ජීවන රටාවෙන් වෙන් වී විනෝදජනක ජීවිතයක් ගත කිරීමට ඔබට අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා ය. මහල් 02 කින් හා කාමර 06 කින් සමන්විත මෙම බංගලාව නිදහස් හා සුන්දර පරිසරයක පිහිටා ඇති අතර ඉතා අඩු සුභසාධන මිලකට වෙන් කරවා ගත හැකිය.

 

දිගමඩුල්ල යනු ආගමික, පුරාවිද්‍යාත්මක, ඓතිහාසික හා පාරිසරික සුන්දරත්වයෙන් පිරි නගරයකි. බොහෝ දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ඇති බොහෝ ස්ථාන මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට පහසුවෙන් ලඟා විය හැකිය.

 

මෙම ස්ථානයෙන් ඉතා කෙටි දුරක් ගෙවීමෙන් ඓතිහාසික වටිනාකමක් ඇති දීගවාපියා, බුද්ධංගල තපෝවානය, රාජගල, කුඩුම්බිගල වනාන්තරය කිසිදු කරදරයකින් තොරව ළඟා විය හැකිය.

 

අම්පාරා සංචාරක නිවාසය වෙන්කරවා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය සහ විස්තර පහත දැක්වේ. නිසි පරිදි සම්පුර්ණ කරන ලද බංගලාව වෙන්කරවා ගැනීමේ අයදුම්පත කරුණාකර info@labourmin.gov.lk වෙත විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා:
දුරකථන: +94 (0) 112 581991
ෆැක්ස්: +94 (0) 112 368165
විද්‍යුත් තැපෑල: admin@labourmin.gov.lk